Štiepacie automaty na výrobu palivového dreva

Jednoduchá príprava palivového dreva pre domy, či chaty. Štiepacie automaty sú zároveň stroje pre profesionálne nasadenie.