Silážny lis RT7000 Farm

Model RT7000 Farm je určený pre menšie podniky, kde sa silážuje, či skladuje cca 2000 t hmoty ročne.

Pracovná šírka5,8 m
Hmotnosť stroja6000 kg
Potrebný príkon traktora75 – 125 PS
Výkon stroja45 – 70 t/hod
Použiteľný priemer vakov2,4 m