Hydraulické ruky

Lesná technika - lesné stroje na prerieďovanie porastov, manipuláciu s drevom a prácu s ťažkými bremenami. Hydraulické ruky je možné namontovať na lesnú vývozku, alebo na traktor.

Wikar Oy Ab patrí medzi najstarších výrobcov poľnohospodárskej a lesnej techniky vo Fínsku. 
Firmu v roku 1914 založil kováč Uno Wikar vo svojej kováčskej dielni v malom mestečku Kronoby. Na začiatku sa firma zameriavala na opravy poľnohospodárskych strojov pre blízkych farmárov. V roku 1920 začal Wikar s výrobou ťahaných brán. Pôvodne boli určené na ťahanie koňmi, neskôr v roku 1937 začala výroba brán určených pre traktory. 
Od vtedy bolo vyrobených a predaných viac ako 80000 brán počas troch generácií rodiny Wikar. 

Hydraulické ruky na presnú a jednoduchú manipuláciu s drevom

Po viacročnom vývoji a prípravách začala od roku 1979 spoločnosť Wikar Oy Ab vyrábať pod značkou Kronos lesné vývozky, hydraulické ruky a ostatný sortiment pre ťažbu dreva v lese. Počas niekoľkých rokov sa značka Kronos stala synonymom kvality a spoľahlivosti známa takmer na celom svete.