Frézy na bagre, nakladače, mininakladače

Hydraulicky poháňané frézy určené na agregáciu pre bagre a nakladače majú obrovskú variabilitu použitia a výkonov.

Bagre aj nakladače sú stroje, ktoré pracujú na stavbách, v lesoch, na farmách, technických službách a pod. Ich prednosťou je dobrá dostupnosť a manévrovateľnosť. Frézy na pne, ktoré sú s týmito strojmi agregovateľné majú za zdroj svojho pohybu hydraulické čerpadlo.