Silážne lisy

Najmodernejšie systémy pre skladovanie a konzervovanie poľnohospodárskych plodín do plastových vakov. Silážne lisy s rotorom využívajú pre natlačenie a rovnomerné rozloženie rôznych komodít do silážových vakov mohutný ozubený rotor.

Optimálny tlak vo vaku zabezpečuje:

  • zadná brána - opiera sa o ňu čelo vaku, stroj je brzdený bubnovými brzdami s dvoma oceľovými lanami
  • kotva na ocelovom lane - počas vakovania (napĺňania vaku) sa pohybuje v samotnom vaku