Princíp práce fréz na pne FSI power tech

Základný princíp a vysvetlenie práce všetkých modelov fréz na pne FSI

Všetky frézy od dánskeho výrobcu FSI power tech ako pracovný nástroj využívajú oceľový disk, ktorý na svojom obvode nesie držiaky frézovacích zubov a samotné zuby.

Zuby sú uložené na oboch stranách disku pre dokonalé frézovanie pňov. Rozličné rozmiestnenie zubov na disku určuje veľkosť a priemer frézovaných pňov. Frézovací disk. Obvodová rýchlosť pri frézovaní je 150 km/h!

Frézovacie zuby sú vyrobené z najušľachtilejšej oceli a povrch zubov je vyrobený z karbidov Wolfrámu. Obrovská výhoda pre užívateľa je tá, že po otupení jednej strany zuba je možné každý zub samostatne, jednoducho a rýchlo pootočiť, a tým pádom si fréza nevyžaduje častú výmenu zubov.

Zuby je možné pred výmenou až 3 krát otočiť! Okrem toho je každý držiak zuba samostatný, čo opäť zjednodušuje a zlacňuje údržbu stroja.

Samotné frézovanie prebieha tak, že frézovací disk sa postupne pritláča o peň stromu. Súčasne sa s frézou pohybuje zľava doprava a naopak, aby rotujúci frézovací disk so zubami odoberal materiál z povrchu pňa.

Odpad po frézovaní je ľahko manipulovateľný. Po dofrézovaní pňa zostane na „upratanie“ len kôpka triesok, či štiepky, ktoré sa dajú ale aj nemusia ďalej použiť.

Často dostávame otázky, ktoré súvisia s dĺžkou frézovania jednotlivých pňov. Tento údaj vždy závisí na viacerých parametroch, nevynímajúc skúsenosti obsluhy.

Všeobecne však môžeme uviesť tabuľku, ktorá dáva orientačné časy potrebné na frézovanie pňov. Tabuľka uvádza časy pre jednotlivé modely fréz. Vychádza z 3-och základných priemerov pňov. Vždy počítame s tým, že peň má minimálnu výšku 15 cm nad povrchom pôdy a frézuje sa 15 cm pod povrch pôdy, aby sa zlikvidovala aj časť podpovrchovej koreňovej štruktúry.

Približný čas frézovania pňov podľa ich priemeru
Priemer pňa Ø 40cm Ø 65cmØ 105cm
(15 cm nad zemou + 15 cm pod zem)
ST 27 T 6 min12 min35 min
ST 65 T3 min6 min15 min
ST 20 B12 min25 min90 min
ST 27 B8 min15 min 45 min
ST 27 D6 min12 min35 min
ST 65 D3 min 6 min 15 min
ST 20 H+25 min 30 min100 min
ST 27 H+12 min25 min 75 min
ST 50 H+7 min18 min45 min