Nesené otočné pluhy

Je to najkomfortnejší nesený pluh z ponuky Kvernelandu. Pluh EG je dodávaný v 3 - 6 radličnom prevedení. Záber tohto pluhu je hydraulicky meniteľný v rozsahu 30 – 50 cm.

Nesený obrábajúci pluh robustnej konštrukcie. Hlavný rám pluhu 150 x 150 mm je tepelne a indukčne spracovaní, je dodávaný v prevedení 3 až 5 radlíc.

Pluh ED je dodávaný ako 3 - 6 radličný pluh istený patentovaným systémom listových pružín Auto-Reset.

Je to robustný, kompaktný pluh istený patentovaným systémom listových pružín Auto reset,  dodávaný je v prevedení s 3 – 5 orebnými telesami. Je vhodný aj do ťažších pôd.

Ľahký a kompaktný pluh istený strižnou skrutkou. Je dodávaný v prevedení s 3 – 5 orebnými telesami. Je určený do ľahkých až stredných pôd.

Ecomat je náradie na prípravu pôdy, kedy je pôda premiešaná so zvyškami slamy a z väčšej časti aj zaklopená.