Baličky na valcové balíky

Nesené baličky na valcové balíky sú dodávané v prevedení s nakladaním alebo bez nakladania.
Baličky sú vybavené ovíjacím systémom pre šírku fólie 750 mm, ale je možné použiť redukciu na fóliu o šírke 500 mm.

Ťahané baličky krmovín sú všetky vyrábané s možnosťou naloženia balíka. Adaptér na ovíjanie fólie je nastavený na použitie fólie o šírke 750 mm. Ťahané baličky majú otočný stôl so štyrmi pásmi, ktorý slúži zároveň k vyklápaniu.

BW 1100

Typ BW 1100 má štvorpásový stôl s niekoľkými možnosťami ovládania. V základnej výbave hydraulikou traktora, v tej najlepšej výbave potom elektronicky s diaľkovým ovládaním. Je určená pre ovíjanie balíkov od 1,2 x 1,2 do 1,4 x 1,7 m.

BW 1200

Typ BW 1200 je vybavený dvoma otočnými valcami, ktoré slúžia ako k ovíjaniu, tak aj k nakladaniu balíka.
Fólia je nanášaná na balík pomocou otočného ramena, ktoré je pohánané hydraulicky. Maximálna hmotnosť ovíjaného balíka je 1000 kg.

BW 1400

Typ BW 1400 je určený pre ovíjanie balíkov do hmotnosti 1000 kg o maximálnych rozmeroch 1,2 x 1,2 – 1,5 m.
Celková hmotnosť tejto baličky je 1076 kg.

BW 1600

Typ BW 1600 je určený pre ovíjanie balíkov do hmotnosti 1200 kg o maximálnych rozmeroch 1,2 x 1,2 – 1,5 m.
Celková hmotnosť tejto baličky je 875 kg.

Máte otázky, alebo si žiadate viac informácií? Napíšte nám, radi Vám odpovieme.

Názov firmy / Meno
E-mail
Odkaz