Stínacie hlavice s funkciou pridržiavania

Viacúčelové hlavice s pridržiavaním 280E / 280E+

Použitie: 

  • Ťažba biomasy
  • Likvidácia náletových drevín popri lesných cestách a na poliach
  • Čistenie popri elektrickom vedení
  • Údržba lesoparkov

Vhodný základný stroj:

  • Samochodná vývozka
  • Hydraulická ruka agregovaná na kolesovom traktore Valtra 
  • Ľahšie samochodné harvestery
  • Bagre od 7 t do 12 t