Oporné a stabilizačné koleso

Účelom tohto oporného kolesa je zvýšiť celkovú stabilitu traktora pri ťažbe dreva, alebo všeobecne pri práci s hydraulickou rukou, alebo jednoducho pri práci s bremenami na dlhšom ramene.

Toto zariadenie je výsledkom dlhoročného experimentovania a vývoja spoločnosti Nisula Forest Oy. Ide o špeciálne tvarovaný rám, na ktorom je uchytené oporné koleso, a toto ako celok je agregované na zadnú časť traktora.

Oporné a stabilizačné koleso

Oporné stabilizačné koleso pre traktor

Traktor pri zdvíhaní bremien na hydraulickej ruke alebo inom ramene je samozrejme obmedzený svojou celkovou stabilitou. Často treba voliť kompromis medzi dĺžkou ramena a hmotnosťou zdvíhaného bremena. Bežne v praxi sa používajú oporné vzpery, mechanicky alebo hydraulicky ovládané.

Oporné vzpery majú však svoje obmedzenia – v hustom poraste, na strmom svahu, a poobne nie vždy je možné ich použiť. A ak sa použijú a traktor sa zaprie, môže sa stať, že rameno je prikrátke, alebo predsa sa pri zdvíhaní bremena odlepia predné kolesá traktora od podložky a je nutné sa prisunúť bližšie. Všetky tieto starosti rieši oporné a stabilizačné koleso od spoločnosti Nisula Forest Oy!

Princíp práce je v tom, že pri záťaži na ramene obsluha traktora pomocou hydrauliky traktora privedie tlak oleja do piestnice kolesa, čím sa koleso pritlačí o podložku a vytvorí pre traktor dokonalú stabilitu. Súčasne sa však oporné a stabilizačné koleso môže odvalovať a teda nebráni traktoru v pohybe pri približovaní sa k ležiacemu stromu alebo inému bremenu.

Výhody oporného kolesa Nisula Forest:

  • Jednoduché ovládanie z kabíny traktora
  • Napojené na hydraulický systém traktora
  • Zvýši stabilitu traktora pri manipulácii s bremenami, no súčasne umožní traktoru byť mobilný

Máte otázky, alebo si žiadate viac informácií o tomto produkte? 
Napíšte nám, radi Vám odpovieme.

Názov firmy / Meno
E-mail
Odkaz