Výroba palivového dreva

Od prepravy kmeňov stromov na menšie vzdialenosti až na miesto spracovania, po káľačky dreva a štiepačky na jednoduchú a efektnú výrobu palivového dreva.

Profesionálne automaty na výrobu palivového dreva JAPA vyrába fínsky výrobca spoločnosť Laitilan Rautarakenne. Táto spoločnosť bola založená v r. 1977 a od samého začiatku vyrába stroje a zariadenia, ktoré ľuďom uľahčujú prácu. 
Hlavným výrobným programom do dnes zostala výroba automatov na výrobu palivového dreva, tzv. procesorov a príslušenstva pre tieto stroje. Vedľajší výrobný program tvorí lesná technika - manipulačné kliešte na prepravu stromov a posýpacie zariadenia.
Spoločnosť Laitilan Rautarakenne patrí do skupiny Terra Patris Group. Podiel exportu na celkovej výrobe tvorí až 75%.