Frézy na pne

Zľava! Frézy na pne teraz už od 4500 eur bez DPH!

Frézy na pne sú špecializované stroje, ktoré sú určené na likvidáciu, teda frézovanie pňov stromov. 


 • Pne stromov často ostávajú problémom po zrezaní stromov v parkoch, v záhradách, pri cestách, ale aj na pozemkoch vyčlenených na novú výstavbu.
 • Častým spôsobom likvidácie, alebo odstraňovania pňov stromov je ich obkopanie ručné, či strojom, alebo sa z pôdy priamo trhajú ťažkou technikou. Peň totiž vyčnieva nad povrch zeme, no pod jej povrchom sa väčšinou nachádza mohutný koreňový systém stromu.

  Pozostatky po zrezaných stromoch spôsobujú mnohé neduhy a riziká:
 • Nebezpečenstvo pre užívateľov ciest, pre kosačky, snežné pluhy a podobne
 • Pne priťahujú odpad, pôsobia neesteticky
 • Sú zdrojom cudzopasných húb a chorôb
 • Sú zdrojom cudzopasných húb a chorôb
 •  Pri ťažbe pňov hrozí riziko poškodenia káblov, či potrubí
 • Aj po 25 rokoch od spílenia stromu je peň stále prítomný
 
  Manuálne odstraňovanie má viacero nevýhod:
 • Vysoká energetická náročnosť
 • Vysoká časová náročnosť
 • Po vykopanom, či vytrhnutom pni s koreňom ostane veľký kráter – nutná ďalšia úprava terénu
 • Peň s koreňom je nutné ďalej prepraviť na miesto ďalšieho spracovania, väčšinou sa drvia v špecializovaných drvičoch biomasy
 • Toto všetko stojí nemalé finančné prostriedky
 • Náročný spôsob aj na techniku a personálne obsadenie

 • Na tento problém prinášame riešenie!

 • Náš partner, dánsky výrobca FSI Power Tech je špecialista vo svojom odbore a už dlhé roky vyvíja a vyrába stroje určené na frézovanie pňov stromov. Vo svojom výrobnom programe má pravdepodobne najširšiu paletu fréz na svete, ktoré sa od seba primárne líšia pohonom a agregáciou s hlavným strojom.
 • Filozofia výrobcu FSI power-tech je založená na výrobe robustných, extrémne výkonných, spoľahlivých fréz, ktoré môžu pracovať v profesionálnom využití po mnoho rokov. Všetky komponenty a súčiastky použité na výrobu fréz FSI power tech sú dimenzované tak, aby skutočne plnili svoj účel a kritéria, ktoré od nich profesionály očakávajú – robustnosť stroja a súčasne jednoduchá obsluha.